woensdag 8 maart 2017

Week 4

Wie zijn wij?
Deze week is het aan mij de beurt om mezelf voor te stellen. Ik ben Lykele Dam, de enige Drenth woonachtig in het prachtige Roden en 22 jaar oud. Door de ontwikkelingen rondom ICT en het onderwijs heb ik gekozen voor de minor Leren & ICT. Juist omdat we aan de vooravond van iets moois staan, lijkt het mij leuk om hier alvast van alles over te weten en vooral ook te kunnen ontwikkelen. Ik merk dat hier binnen de minor erg veel ruimte voor is en hoop mijn kennis & vaardigheden op het gebied van ICT hier verder uit te kunnen bouwen.

De week

Woensdag 1 maart
Tijdens de colleges zijn we niet echt bezig geweest met ons project. Na de opening van onze medestudenten zijn we kort bezig geweest met onze onderzoeksvraag en hebben het plenaire deel afgesloten met het werken in de nieuwe groepjes voor de workshop.
Toen we uiteen gingen in onze DOT’s hebben we gewerkt aan de enquêtevragen die ons gaan helpen met het beantwoorden van onze deelvragen. We hebben besloten om de vragen op te splitsen in vragen voor leerlingen en docenten om zo van beide kanten een goed beeld te krijgen. De vragen gaan vooral over plannen, hoe wordt er nu met plannen binnen de school omgegaan en hoe ervaren leerlingen dit. We maken gebruik van de Likert-schaal en veel vragen zijn dan ook echt meningsvragen. Bij de Likert-schaal geef je met een bepaalde waarde je mening over een stelling (bijv. 1 tm 5 waarbij 1 een onvoldoende is en 5 een goed). We hebben er voor gekozen om de optie ‘’geen mening’’ weg te laten en deze te vervangen met voldoende om zoveel mogelijk loze data te vermijden. De school biedt zelf een online platform aan dat het afnemen van enquêtes aanzienlijk gemakkelijker maakt (en vooral het verzamelen van de uiteindelijke data).
Verder zijn we ook bezig met het afronden van deelvraag 1. De verschillende stukjes druppelen langzamerhand binnen en kunnen samengevoegd worden, dit hopen we aan het einde van deze week af te ronden.
Voor volgende week staat er weer een contactmoment met onze school op het programma waar we langs zullen gaan en onze bevindingen tot nu toe zullen bespreken. Verder bestaat er de mogelijkheid voor beide kanten om vragen te stellen en zo duidelijkheid te creëren. We hopen de enquête dan af te kunnen geven zodat de procedure om deze af te nemen z.s.m. in werking gesteld kan worden.

maandag 20 februari 2017

Week 3

Wie zijn wij?

Ik ben Marco Bouwmeester, ben 22 jaar oud en woon in Gramsbergen. Als enige van de minor volg ik de Lerarenopleiding Geschiedenis. Deze minor heb ik gekozen om mijn kennis over ICT toepassing in de lessen te vergroten. De toepassing van ICT is iets wat tegenwoordig veel terug komt binnen het onderwijs. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? En waarom zouden we het toepassen. Ik hoop tijdens de minor antwoord te krijgen op o.a. die vragen.

De week

Maandag 13 februari. De DOT is op bezoek geweest bij de opdrachtgever. Hier hebben wij een goed gesprek gehad en een rondleiding door de school gekregen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij een goed beeld hebben gekregen van de school en het probleem. Een duidelijk probleem waarbij scheiding een grote rol speelt. Binnen de school bestaat namelijk een letterlijke scheiding tussen boven- en onderbouw.  Hier komt ons probleem uit voort. Door de scheiding ervaren leerlingen die van onderbouw naar de bovenbouw gaan het alsof zij op een andere school terecht komen. Zo ook met het plannen. Daar komen wij aanbod. Wij moeten ervoor gaan zorgen dat er één plan systeem in de school komt waardoor dat onderdeel voor de leerlingen gelijk blijft.

Op dinsdag 14 februari zijn wij samen gekomen op het Windesheim. Daar hebben wij de dag opening gedaan en onze mede studenten in contact laten komen met de voordelen van het programma: Edpuzzle. Vervolgens zijn wij begonnen met het opstellen van een theoretisch kader. Daarvoor zijn wij ons gaan oriënteren op het probleem plannen. Daarbij hebben wij een groot aantal bronnen opgezocht en doorgelezen. Ik kwam thuis met het gevoel dat er iets niet goed ging bij onze methode van onderzoeken. Daarom heb ik thuis de problemen die wij op de school en in de bronnen zijn tegen gekomen op een rijtje gaan zetten. Daarbij heb ik vragen opgeschreven die de problemen opriepen. Dit document heb ik naar de rest van de leden van de DOT gestuurd. Het document werd goed ontvangen en als nuttig bestempeld.

Woensdag 15 februari: De DOT heeft zijn eerste pilot concept gepresenteerd aan de rest van de DOT’s. Dit leverde wat onduidelijkheid op vanwege de situatie bij de opdrachtgever. De presentatie en het gesprek daarna heeft een aantal inzichten opgeleverd. We zijn er achter gekomen dat het erg belangrijk is dat wij ons alleen richten op het plannen en niet op alle punten daar omheen. We moeten ervoor zorgen dat wij niet meegesleept worden met andere punten.

Aan het begin van de middag hebben wij een gesprek gehad met Roeland, de begeleider vanuit het Windesheim. We hebben onze bevindingen van de school besproken. Daarna hebben wij het document dat op dinsdag avond is verstuurd besproken. Samen kwamen we er achter dat we, met behulp van het document, het onderzoek beter kunnen aanpakken. Er was duidelijkheid over wat onderzocht moest worden en over wat wij moeten weten rondom het thema plannen. Daarmee zijn wij aan de slag gegaan. We hebben een hoofdonderwerp en deelonderwerpen gemaakt. Daarbij hebben wij verschillende vragen opgesteld.


We zijn uit elkaar gegaan met de opdracht: “Zoek in de vakantie zoveel en goed mogelijke theorie rondom het thema plannen”. We moeten ervoor zorgen dat we dit af hebben na de vakantie zodat wij kunnen beginnen met het maken van enquêtes voor het praktische gedeelte van het onderzoek.

dinsdag 14 februari 2017

Week 2

Wie zijn wij?

Iedere week stelt één van ons zich aan u voor. Deze week is het de beurt aan Joost.

Ik ben Joost Jongedijk, 23 jaar oud en woon in Wierden. Ik doe de opleiding Aardrijkskunde om docent te worden in dat vakgebied. Ik speel af en toe tennis, doe wekelijks aan wandklimmen en ben veel bezig met muziek. Ook vind ik het gebruik van verschillende toepassingen binnen de ICT zeer interessant en dat is ook de voornaamste reden waarom ik heb gekozen voor de minor Leren & ICT. Dit komt veel terug in mijn dagelijkse leven, maar ook wanneer ik voor klas sta.

De week

7 februari zijn wij verder van start gegaan met de minor en hebben wij voornamelijk gebrainstormd over wat wij moesten verwachten van de opdracht die wij hebben gekozen. Dit hebben wij gedaan alvast op zoek te gaan naar literatuur die wellicht van nut zijn voor de opdracht. Marco heeft voornamelijk gekeken naar hoe meta-cognitieve vaardigheden werken en wat zij zijn. Wij hebben een lokaal gehuurd om hier enkele zaken te bespreken en bezig te gaan.

8 februari hebben wij de complete opdracht doorgespit en gekeken naar wat er van ons verwacht wordt en wat onze inbreng hierin kan zijn. Door deze verwachtingen te scheppen was het mogelijk om enkele gesprekspunten te formuleren waardoor wij wat meer duidelijkheid zouden krijgen binnen de opdracht, aangezien hij nog niet heel helder was voor ons.

De gesprekspunten die wij hebben geformuleerd zijn gerichte vragen die ons een houvast kunnen bieden en waarmee wij binnen het eerste gesprek al een duidelijk beeld kunnen krijgen van de school, maar de begeleiders vanuit het Nuborgh College kunnen op deze manier zien dat wij ons voorbereid hebben en dat wij er serieus mee bezig zijn.
Ook zijn wij bezig geweest met het uitdenken van een dagopening die wij moeten uitvoeren 14 februari.

De samenwerking ging vrij goed, er zijn verschillende afspraken gemaakt, hoewel een groepslid afwezig met een gegronde reden. Ieder lid van de groep heeft andere ideeën en inspiraties, dit komt voornamelijk vanuit het feit dat de achtergrond van elk groepslid vrij divers is binnen de verschillende vakgebieden.

dinsdag 7 februari 2017

Week 1

Wie zijn wij?

Per week stelt één van ons zich aan u voor. Deze week is het de beurt aan Ronald.

Ik ben Ronald Dunnewind, ben 22 jaar oud en woon in Hardenberg. Ik volg de Lerarenopleiding Aardrijkskunde. Naast school ben ik druk met muziek. Ik speel trompet in een orkest en zing in een koor. Ik ben de minor Leren & ICT gaan volgen omdat ik het leuk vind om met ICT bezig te zijn. Ik maak in mijn lessen vaak gebruik van ICT, maar wil nu op zoek gaan naar de meerwaarde hiervan voor het leren van leerlingen. Ook hoop ik veel nieuwe dingen te leren op het gebied van leren en ICT.

De week

Dinsdag 31 januari begon onze minor. We werden bij aankomst op school meteen op de foto gezet voor, wat later bleek, een introductieopdracht. Door de introductieopdracht had iedereen elkaar gezien en even later was het pauze. Na deze pauze moesten we DOT’s (docent ontwerpteams) gevormd hebben. Wij kwamen het lokaal weer in als DOT bestaande uit Marco Bouwmeester, Lykele Dam, Joost Jongedijk en Ronald Dunnewind. Op woensdag is Chira Kader aangesloten bij ons DOT.
We hebben op dinsdag na de lesuren bij elkaar gezeten om een mogelijke invulling te verzinnen voor onze pilotopdracht. We hebben toen de keus gemaakt om contact te zoeken met MOTA. MOTA is een leerwerktraject van De Kapstok voor jongeren met psychiatrische stoornissen en is met name gericht op jongeren met een autisme spectrum stoornis. Joost heeft contact opgenomen met deze instelling. Er waren veel mogelijkheden om iets te doen met leren en ICT.
Op woensdag kwam er echter nog een invulling voor de pilotopdracht voorbij. Dit gaat om een project op het Nuborgh College Oostenlicht. Op het Nuborgh College Oostenlicht bestaat momenteel geen doorlopende leerlijn op het gebied van plannen. Dit leek ons een mooie uitdaging. Wij hebben uiteindelijk voor deze opdracht gekozen omdat de opdracht al erg concreet is. Bij MOTA moest er nog een concreet onderwerp voor een project bedacht worden. Het leek ons daarom beter om nu voor het project op het Nuborgh College te kiezen.
We hebben contact opgenomen met het Nuborgh College en hebben een afspraak gepland op 13 februari. Volgende week gaan we deze afspraak voorbereiden door goed duidelijk te hebben wat wij willen weten van de opdrachtgever om de opdracht helemaal duidelijk te krijgen.

De samenwerking is deze week begonnen. We hebben twee keer overlegd. Dit ging prima. Het groepsproces is voorzichtig op gang gekomen. Volgende week hopen we meer over het groepsproces te kunnen schrijven.